Afiliacje

Coaching, mentoring, rozwijanie autentycznego przywództwa, to dziedziny jeszcze ciągle w Polsce bardzo młode. W naszej pracy staramy się zatem korzystać ze sprawdzonych międzynarodowych wzorów. Selektywnie posiłkujemy się najlepszymi, naszym zdaniem, rozwiązaniami z rynków, gdzie coaching i mentoring mają już ponad 20 letnią tradycję.

Jest naszą ambicją, by stale się rozwijać, ucząc się od najlepszych – naszych własnych mentorów i coachów. Ciągła praca nad osobistym rozwojem i wiedzą jest podstawowym warunkiem skutecznej pracy każdego mentora czy coacha. Jeśli mamy być autentyczni w tych rolach, to własnym przykładem musimy zaświadczać, że dążenie do rozwoju to jest też nasza życiowa podróż.

Jesteśmy członkami międzynarodowych organizacji, których standardy w zakresie etyki zawodowej i profesjonalnego rozwoju są dla nas obowiązujące – określają normy naszej pracy a dla klientów są gwarancją jej jakości.

1. Nasi mentorzy i coachowie

Academy of Executive Coaching – najbardziej renomowana szkoła w zakresie executive coaching w Wielkiej Brytanii.

Clutterbuck Associates – profesor David Clutterbuck jest twórcą nowoczesnego mentoringu, w jego europejskiej wersji (developmental mentoring), oraz prekursorem programów mentoringowych w biznesie.

David Maister – praktycznie twórca nowej dziedziny w zakresie zarządzania biznesem (zarządzanie firmą usług profesjonalnych - PSF); niekwestionowany lider i autorytet merytoryczny i etyczny w tym zakresie.

ALIA (Authentic Leadership in Action) Institute – światowe stowarzyszenie i szkoła liderów z różnych dyscyplin i dziedzin życia – propagujące koncepcję „autentycznego przywództwa”. Jednym z założycieli tej organizacji jest Peter M. Senge.

2. Nasze afiliacje - organizacje i stowarzyszenia międzynarodowe

International Coach Federation (ICF) - największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca coachów z całego świata; w naszej pracy podlegamy jej kodeksowi etycznemu, wszystkie nasze szkolenia zawodowe są prowadzone zgodnie z jej standardami.

European Mentoring & Coaching Council – największa europejska organizacja zrzeszająca mentorów i coachów; nasza praca w zakresie mentoringu zgodna jest z jej kodeksem etycznym i wskazaniami w zakresie najlepszych praktyk rynkowych.

Chartered Institute of Personnel and Development – wiodąca organizacja w Wielkiej Brytanii, zajmująca się rozwojem badań naukowych i tworzeniem najlepszej praktyki rynkowej w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi; korzystamy bieżąco z jej badań naukowych i studiów rynkowych nad praktycznymi zastosowaniami i efektywnością w biznesie coachingu i mentoringu.

Institute of Leadership and Management – czołowa instytucja, również z Wielkiej Brytanii, zajmująca się badaniami oraz szkoleniami w zakresie przywództwa w biznesie; korzystamy z jej dorobku tworząc nasz własny model efektywnego przywództwa.

^powrót

STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KONTAKT