Doradztwo

Podstawowym warunkiem autentycznego i skutecznego doradztwa jest dla nas praktyczne doświadczenie, wsparte odniesionymi sukcesami. Dlatego, naszym obszarem specjalizacji są firmy z sektora usług profesjonalnych (Professional Services Firms – PSF). Każdy z doradców „Inspire” ma co najmniej 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarami działania firmy PSF. Własne doświadczenie zawodowe dodatkowo uzupełniamy wiedzą o najlepszych praktykach rynkowych w zarządzaniu tym sektorem.

To połączenie doświadczenia i wiedzy, umożliwia nam pomaganie klientom poprzez tworzenie rozwiązań, które są praktyczne i sprawdzone w działaniu, a jednocześnie nowatorskie i dające przewagę konkurencyjną.

W zależności od projektu i potrzeb klienta dobieramy zespół projektowy spośród naszych stałych współpracowników. Jest zasadą, że wszyscy nasi doradcy mają co najmniej 10 letni staż w zarządzaniu firmami PSF w obszarach swojej specjalizacji.

Pomagamy naszym klientom specjalistyczną wiedzą w następujących dziedzinach:

  • HR - zarządzania talentami - właściwy dobór pracowników, pod kątem wiedzy, umiejętności i motywacji oraz umiejętny ich rozwój to fundament sukcesu firmy, szczególnie w sektorze PSF; zwiększona rotacja pracowników, ich niska lojalność i motywacja, brak właściwej sukcesji na szczeblu partnerów- to z kolei najczęstsze źródła problemów ograniczających możliwości rozwoju firmy. Nasi specjalności w dziedzinie HR pomagają klientom w ocenie i wszechstronnej diagnozie ich systemu zarządzania „talentami” oraz tworzą i wdrażają nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Możemy też wspierać klientów jako zewnętrzny dyrektor HR.
  • Finanse - posiadanie właściwej i precyzyjnej informacji finansowej, umożliwiającej analizę rentowności i potencjału rozwoju: poszczególnych klientów, branż, rodzajów projektów, czy poszczególnych specjalizacji, jest podstawą do podejmowania strategicznych decyzji o kierunkach inwestycji i rozwoju w firmie PSF. Pomagamy naszym klientom zarówno w przeprowadzeniu analizy finansowej ich firmy- pod kątem budowania właściwej strategii rozwoju, jak również w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania finansami w firmach PSF- w celu zwiększenia efektywności dokonywanych inwestycji w rozwój biznesu oraz lepszej alokacji zasobów. Podejmujemy się też bieżącej obsługi firm PSF jako zewnętrzni dyrektorzy finansowi.
  • Biznes development i marketing - konkretne i skuteczne określenie strategii rozwoju firmy, jej aktualnej rynkowej pozycji i obszarów dla przyszłego rozwoju, charakteru przewag konkurencyjnych na poszczególnych rynkach, metod i kanałów marketingowych w docieraniu do nowych klientów, zarządzanie relacjami z klientami istniejącymi, tworzenie kultury przedsiębiorczości w firmie, uczenie jak sprzedawać usługi tak, by zostać zaufanym doradcą klienta (trusted advisor)- to przykładowe obszary w dziedzinie BD, gdzie możemy pomóc naszym klientom. Jako punkt wyjścia do opracowania strategii BD firmy proponujemy nasz Business Development Healthcheck.W trakcie tego programu analizzujemy razem klientem: jego pozycjonowanie na rynku, bazę klientów, obecne działania w dziedzinie marketingu i BD, sytuację konkurencyjną, zarządzanie relacjami z obecnymi klientami i celami działań BD, aspiracje i osiągnięte rezultaty oraz kulturę BD panującą w firmie. Wynikiem badania jest ocena obecnych działań klienta w dziedzinie BD i marketingu, ustalona w postaci priorytetów lista proponowanych działań naprawczych, określenie korzyści poszczególnych działań wraz z przybliżonym wyliczeniem możliwych efektów (w tym finansowych), proponowany plan wdrożenia. Po ustaleniu wraz z klientem szczegółowego planu wdrożenia możemy dalej wspierać klienta poprzez szkolenia, coaching, pomoc w zarządzaniu zmianą organizacyjną, czy też tworzenie nowych procesów wspartych instrumentami IT.)
  • PSA (Professional Services Automation) - efektywne zarządzanie procesami w firmie takimi jak: odnotowywanie czasu pracy (time recording), połączone z narzędziami do zarządzania projektami, rozliczaniem kosztów, wystawianiem faktur i nadzorem nad płatnościami, nie tylko oszczędza cenny czas, ale również umożliwia lepszą jakość usług, efektywne zarządzanie ryzykiem, kontrolę nad kosztami i w efekcie wspiera tworzenie właściwych postaw wśród pracowników. Wszystko to tworzy procesy i struktury niezbędne do wzrostu rentowności i konkurencyjności firmy. Pomagamy naszym klientom dobierać i wdrażać optymalne dla nich rozwiązania w dziedzinie PSA- projektując też nowe procesy w takich kluczowych dziedzinach jak zarządzanie wiedzą, czy też zarządzanie przepływem dokumentów.

^powrót

STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KONTAKT