Z kim pracujemy

Naszymi klientami są osoby aktualnie zarządzające firmami, jak również przyszli liderzy tych firm, ich „kluczowe talenty”. Naszą specjalnością jest wspieranie liderów w rozwoju zdolności do „autentycznego przywództwa” - wszechstronnie potwierdzonej badaniami, najbardziej efektywnej formie zarządzania firmą.

Koncepcja autentycznego przywództwa łączy perspektywę indywidualnych potrzeb i wartości lidera z wymiarem strategii firmy i jej zdolności do zdobywania trwałej przewagi konkurencyjnej. Jest ona oparta na założeniu, że tylko w sytuacji kiedy nasze działania są spójne z naszymi przekonaniami i systemem wartości, jesteśmy w stanie z całą niezbędną energią, kreatywnością i empatią prowadzić innych, osiągając jednocześnie osobiste spełnienie i trwałe poczucie sukcesu.

Nasza pomoc przybiera różną formę - w zależności od oczekiwań klienta, rodzaju problemów i skali działalności firmy. Pomagamy w drodze indywidualnej pracy z kadrą zarządzającą (coaching, mentoring), gdy celem jest wypracowanie nowego modelu przywództwa, strategii konkurencyjnej, czy struktury firmy. Prowadzimy również projekty o charakterze systemowym - ich celem jest zmiana na poziomie całej organizacji.

Typowym projektem systemowym jest poprawa zdolności firmy do rozwoju biznesu (Business Development), poprzez większą efektywność współpracy z istniejącymi klientami oraz wzrost konkurencyjności w zdobywaniu nowych klientów. Dzięki projektom systemowym klient uzyskuje konkretną i praktyczną diagnozę problemów w interesującym go obszarze oraz miarę poziomu swojego zarządzania w stosunku do najlepszych praktyk rynkowych (benchmarking). Diagnoza stanowi punkt wyjścia do wspólnego opracowania planu działań - rozpisanego w czasie i na konkretne osoby.

W trakcie realizacji naszych projektów, indywidualnych czy systemowych, możemy dodatkowo wspierać klienta poprzez szkolenia oraz indywidualny i grupowy coaching i mentoring. Z naszego doświadczenia wynika, że coaching i mentoring zespołów jest najbardziej skuteczną metodą wsparcia procesu zmiany. Jego niedyrektywny charakter, pobudzający kreatywność, motywację i branie odpowiedzialności za efekty działań, nie tylko skutecznie wspomaga zmianę, lecz również współtworzy odpowiednią kulturę korporacyjną.

^powrót

STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KONTAKT