Mentoring

1. Kim jest mentor

Cechami mentora jest życiowa mądrość połączona z autentycznym zaangażowaniem, by wspierać nas w poszukiwaniu własnej drogi. Osobą tą może być ktoś z naszych bliskich, bądź ktoś, kto z racji swojej pozycji pełni rolę życiowego nauczyciela: pedagog, trener, duchowny, przełożony, itd. Czasami jest to nieznajomy, którego spotykamy na swojej życiowej drodze w poszczególnym dla nas momencie. Tym co łączy wszystkich mentorów jest umiejętne i empatyczne wykorzystywanie własnej życiowej mądrości, do wspierania budowania „wewnętrznej mądrości” innych. Na temat postaci mentora przeczytasz szerzej w naszym artykule - "Każdy Potrzebuje Mentora".

2. Mentor czy Coach

W Polsce mentoring nie zdobył jeszcze popularności. Stosowanie programów mentoringowych jako metody rozwoju pracowników i kształtowania kultury korporacyjnej ma sporadyczny charakter. Częścią problemu jest zapewne fakt, ze dosyć powszechnie mentoring traktowany jest jako „zamiennik coachingu”. Choć w obu przypadkach wykorzystujemy zbliżone umiejętności , to jednak mentoring ma zdecydowanie odrębną funkcję i cel. Na ten temat patrz szerzej nasz artykuł - "Mentor czy Coach".

Mentor wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie i płynącą z nich intuicję, by, wspierać proces poszukiwań i refleksji klienta za pomocą często trudnych, dotyczących podstawowych spraw pytań. Pytania te często prowadzą klienta do zobaczenia swojej sytuacji, czy problemu z zupełnie nowej perspektywy. Tworząc nową perspektywę, otwierają tym samym nowe możliwości działania i rozwoju.

3.Metoda pracy

Inaczej niż coach, mentor będzie sięgał bezpośrednio do swojej wiedzy i doświadczenia, wspierając mentorowanego, gdy ten np. pominie w swoich opcjach działania ważną możliwość lub ryzyko. Takie wsparcie ma zawsze charakter niedyrektywny- niczego nie nakazuje, bądź zaleca. Jest natomiast propozycją, by popatrzeć się wspólnie na jakiś może niedostrzeżony element sytuacji, bądź niezamierzony skutek. Czasami takie wsparcie to pokazanie kolejnej perspektywy oceny sytuacji, przedstawienie modelu jakiegoś zjawiska, bądź pytanie o ocenę pominiętego ryzyka. W ten sposób mentor, niczym w górskiej wspinaczce, dodatkowo „asekuruje” mentorowanego swoją wiedzą i doświadczeniem.

4. Cechy mentoringu

Dobry mentor powinien posiadać wszystkie umiejętności coacha i jeszcze kilka dodatkowych. Podstawowe cechy wyróżniające mentoring to:

1. długość relacji – mentoring może z powodzeniem trwać wiele lat, coaching bardzo rzadko przekracza ramy jednego roku;

2. cel kontraktu – celem mentoringu jest szeroko pojęty rozwój klienta – wspieranie go w tworzeniu własnych celów i kryteriów sukcesu, szczególnie w obszarze zawodowym; kontrakt coachingowy jest zawierany by osiągnąć ściśle określony cel;

3. elastyczne ramy – spotkania mentoringowe odbywają się często w miarę potrzeb klienta, w coachingu ramy i struktura czasowa spotkań są precyzyjnie określone;

4. doświadczenie i wiedza zawodowa – z reguły mentor posiada większe lub równe klientowi doświadczenie zawodowe w podobnej roli, umiejętne wspieranie klienta wiedzą i doświadczeniem jest często fundamentem relacji; coach nie musi go posiadać;

5. doświadczenie życiowe, różnica wieku – jest to często ważny element relacji mentoringowej, nie jest natomiast tak znaczący w coachingu;

6. praca z przekonaniami, wartościami, misją - mentoring jest odpowiednią metodą pracy gdy wspieramy klienta pracując nad jego przekonaniami, wartościami, zawodową misją; coaching jest optymalną metodą pracy przy nabywaniu nowych umiejętności lub zwiększaniu efektywności działania;

5. Mentoring w praktyce

Inaczej niż na rozwiniętych rynkach ( np. Wielka Brytania ) w Polsce kontrakty mentoringowe są ciągle rzadziej spotykane w praktyce. Jednak istnieją sytuacje, gdzie to właśnie mentoring jest właściwym rozwiązaniem. W naszej praktyce takimi sytuacjami są najczęściej :

1. długofalowe planowanie i wspieranie w realizacji indywidualnej ścieżki kariery - określanie jej kluczowych punktów, czynników sukcesu, budowanie jej wsparcia;

2. przechodzenie przez kluczowe, zwrotne punkty osobistego rozwoju – poszukiwanie nowych wartości i sensu w życiu zawodowym i prywatnym;

3. rozwiązywanie fundamentalnych życiowych dylematów - dotyczących wyboru właściwej drogi rozwoju zawodowego i prywatnego w zgodzie z własnymi wartościami i życiową misją;

4. długofalowe wspieranie właścicieli, założycieli firmy w kolejnych etapach jej rozwoju – praca nad strategią, pozycją konkurencyjną, modelem rozwoju;

5. rozwijanie nowej generacji liderów firmy – praca nad indywidualną misją, strategiami działania, rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych niezbędnych do przewodzenia, praca nad kreatywnością i nowymi stylami poznawczymi;

6. tworzenie przestrzeni nauki i rozwoju dla liderów firm – często formalne możliwości edukacyjne są mało przydatne w kontekście indywidualnych potrzeb lidera; możliwość wspierającego, partnerskiego dialogu z mentorem daje okazję do testowania i weryfikacji założeń strategii czy konkretnych planów działań;

^powrót

STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KONTAKT