Metoda Inspire

Pracujemy z ludźmi, nie tylko z ich problemami

Zmiana prowadząca do skutecznego i trwałego rozwoju (transformacja) wymaga pracy na dwóch poziomach. Na pierwszym pracujemy bezpośrednio z problemem. Jego rozwiązanie często wymaga nabycia nowych umiejętności, bądź opracowania nowej strategii działania. Jest to zmiana na poziomie struktur i procesów. Zatrzymanie procesów zmiany na tym poziomie, co często ma miejsce, prowadzi do jej nietrwałości i braku planowanych efektów. Zmiana nie prowadzi do rozwoju. Dlaczego? Otóż każda zasadnicza zmiana wymaga też pracy na drugim głębszym poziomie działania człowieka – poziomie indywidualnych, bądź zbiorowych (kultura organizacyjna) wartości i przekonań. Zintegrowanie zmiany w tym ludzkim wymiarze jest gwarancją jej skuteczności i długotrwałości.

Stosujemy integralne podejście

Częstym błędem, szczególnie w sektorze PSF, jest wybiórcze, punktowe podejście do problemów zarządzania. Przykładem może być zatrudnienie menedżera ds. marketingu, w sytuacji stagnacji bazy klientów i problemów z jej rozwojem. Oczekiwany efekt to zwiększenie dopływu nowych klientów. Nikły rezultat takiego działania wynika z faktu, że skuteczny rozwój biznesu PSF, jest funkcją całego szeregu czynników - od strategicznego pozycjonowania firmy na rynku po system promocji i wynagradzania pracowników. Integralne podejście do zarządzania PSF potrafi połączyć trzy kluczowe obszary: przywództwo, zarządzanie rozwojem pracowników, struktury i procesy wsparcia. Celem jest, by rozwój biznesu stał się fundamentem kultury organizacyjnej firmy, a pracownicy i partnerzy prawdziwymi przedsiębiorcami.

Wnikliwa i wszechstronna diagnoza podstawą sukcesu

Każdy biznes jest złożonym systemem międzyludzkich relacji, działającym w ramach formalnych ( i nieformalnych) struktur i procesów. Podnoszone przez klientów problemy mają często znacznie szerszy wymiar, a trwałe rozwiązanie wymaga pracy obejmującej różne aspekty działania firmy. Taką metodą diagnozy, stosowaną przez „Inspire”, jest „PSF Healthcheck”. Badanie to ma dwa wymiary. Po pierwsze obrazuje aktualny stan praktyki zarządzania w poszczególnych obszarach firmy. Po drugie, porównuje uzyskany wynik do najlepszych praktyk rynkowych. Klient dostaje praktyczny obraz swojego „stanu zdrowia” wraz z propozycją konkretnego programu naprawczego i wyliczeniem możliwych do uzyskania korzyści.

Każdy projekt i każdy klient jest unikalny

Korzystanie ze sprawdzonej metodologii nie może oznaczać schematyzmu, czy rutyny w działaniu. Punktem wyjścia dla każdego naszego projektu są indywidualne potrzeby klienta. Potrzeby odzwierciedlające skalę jego działalności, stopień skomplikowania operacji, czy też aktualne finansowe możliwości. Naszą zasadą jest elastyczność- zdolność poszukiwania wraz z klientem właściwego modelu współpracy, który przyniesie wymierne efekty. Punktem wyjścia dla naszych projektów jest często coaching czy mentoring członków zarządów i praca z modelem przywództwa. Sukces i zaufanie zbudowane w tym procesie owocują chęcią wypróbowania naszej metodologii w określonym obszarze firmy. Następnym krokiem jest współpraca przy planie wdrożenia. Krok za krokiem, nasze działania podążają za aktualnymi potrzebami klienta.

Miarą naszego sukcesu jest poprawa rentowności i możliwości rozwoju firmy

Proponujemy tylko takie rozwiązania, które zostały sprawdzone w praktyce i odniosły sukces. W każdym obszarze, w którym działamy, mamy ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu. To oznacza, że sami bezpośrednio doświadczyliśmy odpowiedzialności za prowadzenie firmy. Niezależnie od dziedziny, której może dotyczyć nasz projekt, przyjmujemy, że jest tylko jeden fundamentalny powód, uzasadniający podjęcie z nami współpracy. Tym powodem jest wzrost rentowności firmy i zapewnienie jej możliwości trwałego, zyskownego rozwoju. Podejmujemy się tylko takich projektów, które na podstawie naszego doświadczenia, taki efekt zapewniają.

^powrót

STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KONTAKT