<
 

Polityka prywatności

Korzystając z serwisu TheCoach.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Szanujemy dane osobowe naszych czytelników. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników naszego serwisu. Nie przechowujemy plików cookies ani adresów IP osób odwiedzających nasze strony.

Zaprenumerowanie bezpłatnych elektronicznych publikacji wymaga podania w odpowiednim formularzu imienia, nazwy firmy i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe, a uzyskane w ten sposób informacje są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail umożliwia wysłanie publikacji, a imię pozwala zwracać się do czytelnika po imieniu. Nazwa firmy służy wyłącznie celom statystycznym.

W każdej chwili możesz zrezygnować z mailingu, klikając w odpowiedni link umieszczony w każdej wiadomości wysłanej do Ciebie z serwisu TheCoach.pl.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. We wszelkich sprawach dotyczących serwisu stosują się przepisy prawa autorskiego (Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Wykorzystywanie materiału objętego prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Wykorzystanie treści lub elementów graficznych, zarówno tych tworzących layout serwisu jak i niezależnych, będących ilustracjami lub zdjęciami, bez zgody autora jest również naruszeniem praw autorskich.

Zamieszczenie materiałów publikowanych przez autora na innym serwerze WWW czy w publikacji drukowanej, jest oczywiście możliwe, ale tylko i wyłącznie za uprzednio wyrażoną w postaci pisemnej zgodą autora. Autor domyślnie takiej zgody nie udziela. Zgodę taką można uzyskać kontaktując się z autorem przez e-mail. Autor zezwala na indeksowanie zawartości stron przez systemy wyszukiwawcze oraz na umieszczanie odnośników do strony głównej.

Część publikacji przeznaczonych do pobrania w postaci plików PDF, może być reprodukowana i przekazywana bez zgody autora, w dowolnej formie, a w szczególności drogą elektroniczną, mechaniczną, za pośrednictwem drukarek, fotokopiarek czy w inny sposób, przy zachowaniu całkowitej integralności utworu, a w szczególności informacji o autorze i źródle pochodzenia publikacji.

Wszystkie nazwy firm i produktów użyte w serwisie należą do ich właścicieli i mogą być zastrzeżonymi znakami firmowymi lub towarowymi. Znaki te i nazwy zostały użyte jedynie w celach identyfikacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KONTAKT